Så hittar du rätt jurist

I många privatekonomiska och företagsrelaterade frågor är det klokt att anlita en jurist. En jurist kan till exempel lägga upp formellt riktiga avtal, hjälpa till vid familjerättsliga frågor och hantera de juridiska frågorna vid företagsöverlåtelser och liknande. Hur gör man då för att hitta en bra jurist i Stockholm?

Advokatbyråer eller jurister i fåmansföretag

Många jurister i Stockholm arbetar på någon av de cirka 540 advokatbyråer som finns i storstadsområdet. Andra jurister driver enskilda firmor eller är delägare i mindre juristfirmor. Ofta är det ingen skillnad när det handlar om kompetens eller erfarenhet. Man kan dock säga att det ofta finns bredare kompetens på advokatbyråerna. Att advokatbyrån dessutom kan erbjuda bättre hjälp i vid domstolsprocesser kan vara en ytterligare fördel.

Erfarenhet av rättsområdet

En bra jurist ska ha god kännedom och erfarenhet av det rättsområde inom vilket han eller hon verkar. Många rättsområden förändras ständigt. Detta gäller särskilt de rättsområden som främst handlar om ekonomi. Se till att den jurist du funderar på att anlita verkligen är kunnig.

Godkänd juristexamen

Innan du anlitar en jurist ska du naturligtvis kontrollera att juristen har en godkänd juristexamen. En person utan juristexamen kan givetvis ha en gedigen juridisk kunskap, men det är aldrig klokt att chansa.

Klicka här för att ta in offerter från utvalda och kontrollerade jurister och juristbyråer i Stockholm!

Få juristofferter