Juristmarknaden i Stockholm

En jurist är en person som har god kännedom om lagen. Ja, faktum är att en jurist inte måste ha tagit juristexamen. Juristtiteln är nämligen inte skyddad i lag såsom exempelvis advokattiteln är.

De flesta som kallar sig jurister har dock tagit juris kandidatexamen, eller juristexamen med ett annat ord. I dag finns juridikutbildning i bland annat Lund, Uppsala, Göteborg och Stockholm. Stockholms Universitet erbjuder en mycket bra juristutbildning och de examinerade studenterna är väl rustade att ta sig an de mest komplexa juridiska spörsmål.

Skillnaden mellan en jurist och en advokat är att advokaten har erlagt advokatexamen efter fullgjord juristexamen och tre års arbete med juridiska frågor på en advokatbyrå. Advokaten är dessutom ledamot i Sveriges advokatsamfund.

I Stockholm finns många typer av jurister. Bolagsjurister respektive verksjurister hanterar juridiska frågor som kan uppstå i företag respektive myndigheter. Affärsjurister arbetar antingen på större företag eller på advokatbyråer och redovisningsfirmor. När man letar efter en bra jurist måste man alltså först vara på det klara med vilken typ av jurist man behöver. Alla jurister har nämligen inte kunskap och erfarenhet inom alla rättsområden, även om det finns jurister som kan kallas generalister och som kan bistå med juridisk expertis inom många områden.

Klicka här för att ta in offerter från ledande juristbyråer i Stockholm!

Få juristofferter